หวีแปรงขน สลิกเกอร์

แปรงหวีขนสลิกเกอร์

??หวีแปรงขน สลิกเกอร์
??ใช้เพื่อแปรงขนสัตว์เลี้ยง
??ให้ขนไม่พันกัน ขนสลวย เงางาม
??ใช้ได้ทั้งขนสั้น และขนยาว
??ใช้ได้ทุกสายพันธ์
?แม้สัตว์เลี้ยงสั้น ก็แนะนำให้แปรงขนทุกวัน เพื่อนำขนที่ตายแล้วออก 
??ขนาดหวีแปรง กว้าง 12 x 5.5 ซม
??ขนาดทั้งหมด (รวมด้าม) 15x 12 ซม

Description

??หวีแปรงขน สลิกเกอร์
??ใช้เพื่อแปรงขนสัตว์เลี้ยง
??ให้ขนไม่พันกัน ขนสลวย เงางาม
??ใช้ได้ทั้งขนสั้น และขนยาว
??ใช้ได้ทุกสายพันธ์
?แม้สัตว์เลี้ยงสั้น ก็แนะนำให้แปรงขนทุกวัน เพื่อนำขนที่ตายแล้วออก 
??ขนาดหวีแปรง กว้าง 12 x 5.5 ซม
??ขนาดทั้งหมด (รวมด้าม) 15x 12 ซม

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หวีแปรงขน สลิกเกอร์”

Your email address will not be published. Required fields are marked *