Pet Grooming

ในส่วนของบริการ I Love Pet Grooming เปิดทุกวัน (วันปีใหม่, วันสงกรานต์ เราก็เปิดนะคะ) จองคิวได้เลยคะ

Tel  :  083 – 010 8316 , 02-884-6677
Line  :  @ilovepet
FB  :  ilovepetfanpage
IG  :  ilovepetfanpage

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัว ดังนั้นนอกจาการดูแลที่ดี ด้านที่พักอาศัย การดูแลด้านโภชนการ การเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดี รวมถึงการดูแลรักษายามเจ็บป่วยให้เขาแล้ว การดูแลใส่ใจเรื่องการดูแลด้านความสะอาดและความสวยงาม อย่างถูกวิธีก็ช่วยให้สัตว์เลี้ยงปลอดภัย และคลายความเครียดให้สัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย อีกทั้งยังลดความกังวลให้แก่เจ้าของด้วย

ดังนั้น I Love Pet จึงให้ความสำคัญกับบริการ I Love Pet Grooming ช่างมีประสบการณ์ด้านการอาบน้ำตัดแต่งขนมากกว่า 10 ปี จึงมีทักษะความเชี่ยวชาญด้านความเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว และการดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีภาวะปัญหาเรื่องสุขภาพ นอกเหนือจากความสะอาดสวยงามแล้ว สัตว์เลี้ยงยังได้เจอสังคมภายนอกมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายและใจ ทำให้สัตว์เลี้ยงมีอารมณ์ดีและไม่เก้าร้าวอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อความสบายใจและเพิ่มความไว้วางใจของเจ้าของ บริการด้าน I Love Pet Grooming ของเราเป็นกระจกรอบด้านจึงทำให้เห็นทุกขั้นตอนในอาบน้ำตัดขน